För drygt femton år sedan träffades vi tre assistenter och tre brukare på Ängsholmen. Där fann vi varandra och blev vänner, en vänskap som idag utvecklats till en ny typ av läger på Ängsholmen.

KFUM Ängsholmen har haft lägerverksamhet på ön Ängsholmen i Stockholms mellersta skärgård sedan 1963, efter att först ha bedrivit läger på Ingarö sedan 1923. Under sommarlovet anordnas skärgårdsläger för barn och ungdomar i åldrarna ca 8-16 och varje lägerperiod har ca 90-100 st deltagare och I över 10 år har vi på Kollektivet Livet AB erbjudit bl a Värmdö kommuns LSS enhets brukare plats och assistans på Ängsholmens läger i en verksamhet som vi kallar kollo livet.

Idén med kollo livet bygger på en inkluderande inställning. Oavsett vilken typ av funktionsnedsättning så arbetar vi för att våra deltagare ska ingå i det existerande lägret i så stor utsträckning som över huvud taget är möjligt. Genom att erbjuda och att ge det personalstöd som behövs, kan vi se till att alla får chansen att hänga med och utnyttja Ängsholmens hela kapacitet maximalt både aktivitetsmässigt samt socialt. Vi försöker även så långt möjligt, se till deltagarens behov och förväntningar, föräldrars önskemål om period eller kortidsvistelser och baserat på det skapar vi olika
gruppsammansättningar för att sommarvistelsen eller helgkollot ska bli så positiv som möjligt.